icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

Boeken en artikelen in het Nederlands

De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur, door Sidney W. Mintz en Richard Price. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2003.

 

Met deze klassieke en nog altijd provocerende studie leveren twee vooraanstaande antropologen een cruciale bijdrage aan het debat over de oorsprong van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur.

---------------

 

Primitieve kunst in de beschaafde wereld, door Sally Price. Amsterdam: KIT Publishers, 2002.

 

Wat is primitieve kunst? Mag je zo'n etiket wel plakken op uitingen van niet-westerse kunst? En wie bepaalt eigenlijk de criteria voor de beoordeling van zulke kunstwerken?

De verschijning van Sally Price's Primitive Art in Civilized Places bracht deze discussie op gang onder wetenschappers en museumprofessionals. In een speciaal voor deze Nederlandse vertaling geschreven voorwoord belicht de auteur in hoeverre er sindsdien anders over niet-westerse kunstvoorwerpen wordt gesproken.

---------------

 

De Kunst van de Marrons, door Sally Price en Richard Price. Amsterdam: KIT Uitgeverij, 2000.

 

"Het baanbrekende werk van Sally en Richard Price geeft de kunstgeschiedenis van de Afrikaanse diaspora haar geschiedenis terug, door middel van een nauwgezette beschrijving van drie eeuwen strijd, debat, navolging en vernieuwing in een van de schitterendste kunstzinnige tradities ter wereld."
--J. Lorand Matory, Harvard University

---------------

 

De Saramakaanse vrede van 1762: geselecteerde documenten, bewerkte en ingeleid door Richard Price, transcriptie en vertaling door Chris de Beet. Utrecht: Centrum voor Caraïbische Studies, 1982.

---------------

 

Artikelen door Richard Price:

 

"De Marrons van Suriname: een historische inleiding." Mededelingen der Surinaams Musea 28:10-54, 1979.

 

"Monumenten en onhoorbare kreten: een perspectief vanuit Martinique," in Gert Oostindie (ed.), Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij, Amsterdam: Arena/The Hague: Prince Claus Fund, 1999, pp. 129-135.

 

Artikelen door Richard Price en Sally Price:

 

"Marrons in Suriname en Frans Guyana: Verleden, Heden, Toekomst," in Marjan Beijering (ed.), Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. Rotterdam: Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst, pp. 9-21, 2004

 

2018 "Interview met Richard en Sally Price." NRC Handelsblad, Wetenschap, Zaterdag 2 juni 2018, pp. W10-W11.

 

2018 "Antropologen Richard en Sally Price doen nog altijd veldwerk."
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/01/antropologen-richard-en-sally-price-doen-nog-altijd-veldwerk-a1605080